top of page

HET BESTUUR

Gedragen door sterke schouders en voortgestuwd door de warme adem
van enthousiaste mensen werd mijn droom werkelijkheid.
Het Ventiel vzw, buddywerking voor mensen met jongdementie.

De leden van het bestuur, mensen met een warm hart voor Het Ventiel :

jan.jpg
Jan Hautekiet, voorzitter

In 2013 vertelde mijn muzikale compagnon de route Rick de Leeuw hoe hij met 4 fietsmakkers met jongdementie de Mont Ventoux en de Alpe d'Huez opgereden was. Ik was nog veel meer onder de indruk dan toen hij me 2 jaar eerder vertelde dat hij de Ronde van Vlaanderen had gereden, en 's avonds en passant nog een concert meedeed op de Nacht van de Poëzie. Ik heb de vier fietsmusketiers later beter mogen leren kennen, en in het bijzonder de ontmoetingen met Patrick De Jaegere waren telkens weer bijzonder en extreem hartelijk. Sinds die tijd heb ik geregeld contact met Het Ventiel, en sinds een paar jaar ontmoet ik Gudrun Callewaert ook geregeld in het bestuur van Te Gek!?. Solidariteit, verbondenheid, warmte en vriendschap zijn de ingrediënten voor een kameraadschappelijk verbond dat een schild vormt waarachter personen met jongdementie, hun buddy’s én hun familie en vrienden op de meest zorgzame manier kunnen omgaan met de vele uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.,Dat ik daar deel mag van uitmaken, ervaar ik als een eer en een voorrecht. En daarom blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.

Rick website.jpg
Rick de Leeuw, peter en bestuurslid

Omdat ik niet goed weet hoe het voelt als de vaste grond onder je voeten wordt weggespoeld. Omdat ik niet goed weet hoe het is als de gelukzalige vanzelfsprekendheid van het dagelijkse bestaan plaats maakt voor een mix van angst, schaamte en woede. Omdat ik niet goed begrijp wat het is om in een uitzichtloze situatie telkens een nieuw perspectief te moeten ontdekken. Maar omdat ik weet dat leven mensenwerk is, blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.

IK.jpg
Gudrun Callewaert, bezielster en ondervoorzitter          

Tijdens de TeGek!?-mini Tour de France in het teken van jongdementie zag ik hoe Patrick opleefde, hoe hij weer zin kreeg in het leven, hoe hij de twinkel in zijn ogen terugkreeg. Hij genoot van het fietsen -iets wat hij nog nooit gedaan had-, van de warme contacten met lotgenoten en van de ongedwongen vriendschap van de buddy’s Rick, Chris en Koen. Toen wist ik : ‘Dat mag hier niet stoppen ,niet voor       hem maar ook niet voor anderen!’. Met ‘Het Ventiel’ wordt mijn droom werkelijkheid.  Met ‘Het Ventiel’ willen we de twinkel in de ogen terugbrengen en zo het leven weer wat leefbaarder maken voor de mensen met jongdementie en hun omgeving. Daarom blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.   

foto Antoon.jpg
Antoon Baert, secretaris-penningmeester

Omdat een droom van vrienden helpen verwezenlijken een boost betekent voor eigen hart. Omdat jongdementie een vergeten ziekte is en we dit uit de taboesfeer willen halen. Omdat actief participeren in de samenleving voor hen belangrijk is. Omdat een buddy vriendschap, begrip en een sterk en warm gevoel geeft. Daarom blaas ik mijn warme adem door Het Ventiel.

Wim - Michiel Devijver.jpg
Wim Opbrouck, bestuurslid

Met mijn toetreding tot de Raad van Bestuur zet ik mijn enthousiaste schouders onder deze warme buddywerking. Waarom?

Omdat ik tijdens een zomerse wandeling met de ‘Ventielers’ heb gezien wat kameraadschap, liefde, creativiteit, humor en medemenselijkheid doen met diegenen onder ons die de grip op het leven hebben verloren ten gevolge van de onrechtvaardige diagnose; jong dementie. De leden en vrijwilligers van Het Ventiel verdienen een gouden omkadering. (Foto @Michiel Devijver)

Marc-Van-Biervliet .jpg
Marc Van Biervliet

Als je na meer dan 20 jarig vriendschap, je vriend soms ziet afglijden in het ijle, als je soms niet meer deftig kan praten , als je hem ziet verdwijnen in een isolement, zijn dat allemaal elementen die erg veel pijn doen voor de onmiddellijke omgeving maar ook voor ons als vriend. Na de trip met  TeGek!? kregen we een andere vriend te zien. De goesting was terug. Hij werd opgevangen door een fantastische bende met lotgenoten. Toen er daarna  een vervolg kwam met Het Ventiel,  stak ik graag mijn schouders onder dit project.

foto mathieu-vandenbulcke-003.jpg
Mathieu Vandenbulcke, professor geheugenkliniek UZ Gasthuisberg Leuven (bekend van Topdokters op VT4)

Omdat ik het belangrijk vind meer aandacht te geven voor wat personen met jongdementie kunnen dan voor wat ze niet meer kunnen, steun ik dit unieke project. Een uitdaging voor de persoon zelf, familie én buddy.

Jurn.jpg
Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Wanneer je dementie op jonge leeftijd krijgt, leidt dit nog té vaak tot isolement voor de persoon zelf en diens directe omgeving. Dat eiland-gevoel zie ik graag doorbroken. Omdat ik geloof in de kracht van menselijke verbondenheid en relaties. Omdat ik geloof in de veerkracht van elke mens, ondanks alles. Omdat ik mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten de broodnodige kwali-tijd gun opdat zij gewoon, net als jij en ik, deel kunnen uitmaken van onze samenleving.  Omdat ik zie wat voor een aanzienlijk verschil Het Ventiel kan maken en vanuit haar eenvoud aanstekelijk blijkt voor andere initiatiefnemers in Vlaanderen. Daarom draag ik graag bij aan deze unieke beweging ‘van onderuit’.

het ventiel-def-rood-schaduw_crop.png
bottom of page