top of page
26232102_2276269099080149_35006309493435
het ventiel-def-rood-schaduw_crop.png

DONEREN EN SPONSORING

Jongdementie legt een grote financiële last op het gezin. Het treft vaak gezinnen met studerende kinderen
of met een huis op afbetaling. In sommige gevallen valt naast het inkomen van de kostwinner ook het
inkomen van de partner weg, of komen er kosten voor dag- of residentiële opvang bij.

 

Daarom kiest Het Ventiel ervoor om de activiteiten gratis aan te bieden, opdat niemand hoeft af te haken omwille van de kosten. Iedereen die aan Het Ventiel meewerkt, doet dit gratis, belangeloos, voor niets. Aan onze buddy’s vergoeden we enkel de effectief gemaakte kosten en verplaatsingen. Daarnaast sluit Het Ventiel een verzekering af voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand, in het belang van alle betrokkenen.

 

Dit alles kost echter geld en daarom doen wij een warme oproep.

Blaas mee lucht in Het Ventiel!

Een financieel duwtje in de rug kan op rekening van​

Het Ventiel vzw
BE 48 7512 0749 1427

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis kan een fiscaal attest afgeleverd worden.  

Voor meer informatie over sponsoring, sponsoring in natura, een aanbod voor een activiteit, een vraag, ….


info@hetventiel.be of tel. 0468 274493

het ventiel-def-rood-schaduw_crop.png
bottom of page