top of page
het ventiel-def-rood-schaduw_crop.png

HET ONTSTAAN

Gudrun, oprichtster van Het Ventiel vertelt :

 

In juli 2013 kregen we de kans om met TeGek!? mee te fietsen met de mini Tour de France in het teken van jongdementie. De kiem die in Frankrijk ontsproot, is uitgegroeid tot iets moois.

 

Toen ik zag hoe Patrick in Frankrijk opleefde, hoe hij de twinkel in zijn ogen terugkreeg… wilde ik er alles aan doen om dat gevoel bij hem te laten duren. Hij voelde zich op zijn gemak bij de lotgenoten. Zij begrepen elkaar zonder woorden. Ze praatten, zwegen, huilden, vloekten en grapten samen. De warme kameraadschap en de ongedwongenheid waarmee de ‘BV’s’ Koen Buyse, Rick de Leeuw en Chris Van den Abeele hem benaderden en nog steeds contact houden, deed en doet hem zo’n deugd. Het gevoel dat hij als gelijke gezien wordt en niet ‘als iemand waar iets aan scheelt’, maakt dat hij zich bij hen op zijn gemak voelt. Plots iets kunnen wat je onmogelijk leek, dankzij de support en de aanmoediging van fantastische buddy’s, geeft een enorme voldoening. Je krijgt weer zelfvertrouwen, ontdekt dat je toch niet afgeschreven bent, dat je nog iets kan betekenen voor iemand anders…

In Frankrijk rijpte bij mij het idee om ‘ons mannen’ zo nu en dan eens samen te brengen zodat ze samen iets kunnen ondernemen bij één van hen thuis terwijl de andere partners kunnen gaan werken of boodschappen doen of…  Jammer genoeg is de afstand een probleem. Wij wonen in West-Vlaanderen; de anderen in Kessel-Lo, Bertem en Maastricht.

 

In september 2013, na het verschijnen van de documentaire van het TeGek!?-avontuur  werd ik opgebeld door de echtgenote van Bart van Rotary Waregem. Zij waren zo aangegrepen door de reportage en wilden ‘iets’ doen voor mensen met jongdementie in onze streek. Bart werd in juni 2014 voorzitter en mocht dan zelf een project voorstellen. Ik kreeg ‘carte blanche’ en mocht iets uitwerken maar het moest specifiek voor mensen met jongdementie uit de regio zijn en het moest iets zijn waar Patrick deugd aan beleefde.

 

 

Met het idee van Frankrijk in mijn hoofd wilde ik ‘iets’ waar mensen met jongdementie ‘iets’ kunnen doen wat ze zelf leuk vinden maar niet meer alleen kunnen. Dingen die wij als partner niet met hen kunnen doen maar die ze op die manier toch nog kunnen. Concreet voor Patrick dacht ik onder andere aan  timmeren, tuinieren, fietsen…  Het samen iets doen met lotgenoten is belangrijk maar zeker ook het samen iets doen met ‘gewone’ mensen die dezelfde hobby delen, die dezelfde interesses hebben, … mensen die ze anders misschien ook konden ontmoeten als collega, sportmaat, mensen die thuis ook een gezin hebben als het hunne en waarmee ze kunnen praten over de kinderen, het werk van vroeger,…  Gewone mensen die op een kameraadschappelijke manier met hen omgaan en niet als hulpverlener of verzorgende!

 

Dankzij de support van Rick de Leeuw, TeGek!?-buddy in Frankrijk en Patricks ‘kammeroat’; Chris Van den Abeele, TeGek!-buddy die Patrick naar de top van de Ventoux coachte en zijne ‘moat’; Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, die ik dankzij TeGek!? mocht leren kennen; Prof Mathieu Vandenbulcke die de aanzet gaf om deel te nemen aan het project van TeGek!? en onze vrienden Antoon en Marc eindigde de moeilijke zoektocht in iets moois : Het Ventiel vzw, buddy-project voor mensen met jongdementie ,werd op 1 mei 2015 boven de doopvont gehouden. En Rick de Leeuw zei volmondig JA! toen hij door Patrick gevraagd werd als peter en voorzitter van Het Ventiel!

 

De bedoeling van TeGek!? om het taboe rond jongdementie te doorbreken is zeker bereikt en heeft nu ook een blijvend vervolg!

Ondertussen  is Het Ventiel vzw een feit, een onafhankelijke vzw zodat we met een open geest voor elke persoon met jongdementie uit de regio een buddy kunnen zoeken. We reiken hierbij ook de hand naar gemeenten, organisaties en diensten om hen te helpen in dit aanbod te voorzien.
Ook in andere regio’s ontstaan nieuwe projecten voor mensen met jongdementie.

De werkelijkheid is nog mooier dan de droom die we droomden op de top van de Ventoux.

het ventiel-def-rood-schaduw_crop.png
bottom of page